คำชี้แจง
ก่อนลงทะเบียนให้ดูรายละเอียดให้พร้อมก่อนลง เพราะถ้าลงแล้วแก้ไขไม่ได้

ขั้นตอนการลงทะเบียน
๑.ให้คลิ๊กเลือกที่ระดับชั้น
๒.ให้คลฺิ๊กเลือกขื่อครูผู้สอน
๓. กรอกข้อมูลให้ครบ แล้วคลิ๊กปุ่มส่ง